หน้าแรก > อำเภอชะอวด > อำเภอชะอวด

อำเภอชะอวด

อำเภอชะอวด เดิม อยู่ในความปกครองของอำเภอร่อนพิบูลย์  จังหวัดนครศรีธรรมราช    และได้ยก ฐานะเป็นกิ่งอำเภอเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2466  ดังปรากฏตามหลักฐานใน หนังสือ  ราชกิจจานุเบกษา  เล่ม 40 หน้า  110
ลงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2466 ในสมัยพระสุนทรวรนารถ (พร้อม ณ ถลาง)  เป็น นายอำเภอร่อนพิบูลย์ พระยารัษฎานุประดิษฐ์ (สิน  เทพหัสดินทร์) เป็นผู้ว่า ราชการจังหวัดโดยความเห็นชอบของสมเด็จเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้ากรมขุนลพบุรี รา เมศร์ อุปราชปักษ์ใต้ อันเป็นสมัยระบอบการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราช โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อทำการป้องกันและปราบปราม    โจรผู้ร้ายเป็นส่วนใหญ่  มี ผู้ดำรงตำแหน่งปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ  จำนวน 13 ราย  ต่อมา เมื่อวันที่ 1  มกราคม  2496  ได้มี
พระราชกฤษฎีกายกฐานะเป็นอำเภอชะอวด  จนถึงปัจจุบัน

Advertisements
หมวดหมู่:อำเภอชะอวด
  1. ยังไม่มีความเห็น
  1. No trackbacks yet.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: