หน้าแรก > อำเภอเชียรใหญ่ > อำเภอเชียรใหญ่

อำเภอเชียรใหญ่

อำเภอเชียรใหญ่ มี ประวัติความเป็นมาสืบทอดมาแต่ครั้งสมัยสุโขทัยเป็นราชธานี แต่มีหลักฐานแน่ ชัดในสมัยพระพุทธเลิศหล้านภาลัย แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ปรากฏในทำเนียบข้า ราชการเมืองนครศรีธรรมราช จุลศักราช 1173 ว่าท้องที่อำเภอนี้ เป็นหัวเมือง ฝ่ายขวา ขึ้นอยู่ในเขตปกครองท้องที่เมืองนครศรีธรรมราช ชื่อ “เมือง พิเชียร” ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีการปฏิรูป การปกครองครั้งสำคัญ มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้อง ที่ ร.ศ.116 ในปี พ.ศ.2440 มีการรวมหัวเมืองฝ่ายขวาในลุ่มน้ำปากพนัง 4 หัว เมืองเข้าด้วยกัน คือ เมืองพิเชียร เมืองพนัง เมืองเบี้ยชัด (ที่ตั้งอำเภอ ปากพนังในปัจจุบัน) และที่ตรงตำบลคลองกระบือ และตำบลหูล่อง ตั้งเป็น อำเภอ เรียกว่า อำเภอเบี้ยชัด ทำให้เมืองพิเชียร กลายเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอ เบี้ยชัด สำหรับที่ตั้งของเมืองพิเชียรสันนิษฐานว่า เดิมตั้งอยู่ฝั่งขวาของ แม่น้ำปากพนัง ที่บ้านหม่อมราม หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านกลางปัจจุบัน และเล่ากัน ว่าที่ตั้งบ้านพิเชียรมีต้นตะเคียนใหญ่อยู่ต้นหนึ่ง จึงเรียกกันว่า “บ้าน พิเชียรเคียนใหญ่” เรียกสั้น ๆ ภาษาปักษ์ใต้ว่า “บ้านเชียรใหญ่”  ต่อมา เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2480 กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศตั้งกิ่งอำเภอเชียร ใหญ่ และยกฐานะเป็นอำเภอเชียรใหญ่ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2490

Advertisements
  1. ยังไม่มีความเห็น
  1. No trackbacks yet.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: