Archive

Archive for the ‘อำเภอขนอม’ Category

แผนที่

Advertisements
หมวดหมู่:อำเภอขนอม

หาดในเพลา

หาดในเพลา
เป็นหาดที่ใหญ่ที่สุดของอำเภอขนอม และเป็นจุดที่เด่นที่สุดในการท่องเที่ยว ลักษณะหาดเป็นแนวยาวโค้งขนานกับแนวภูเขา หาดทรายขาวเนียนเหมาะสำหรับเล่นน้ำ บริเวณหาดจะมีที่พัก ร้านอาหารบริการนักท่องเที่ยว

หมวดหมู่:อำเภอขนอม

อุทยานแห่งชาติหาดขนอมหมู่เกาะทะเลใต้

ที่ทำการของอุทยานแห่งชาติหาดขนอมหมู่เกาะทะเลใต้ ตั้งอยู่บนเส้นทางถนนขนอม-โรงไฟฟ้า แยกซ้ายเข้าไปประมาณ 100 เมตร เนื้อที่ของอุทยานฯ ครอบคลุมพื้นที่ทางทะเล เกาะแก่ง ภูเขา และพื้นที่ชายฝั่งทะเลของอำเภอขนอมทั้งหมด รวมทั้งพื้นที่ทางทะเลสาบบางส่วนของจังหวัดสุราษฎร์ธานี อุทยานแห่งชาติหาดขนอมหมู่เกาะทะเลใต้ประกอบไปด้วยเกาะน้อย เกาะวังใน เกาะวังนอก เกาะแตน เกาะราบ เกาะท่าไร่ เกาะผี เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีอ่าวขนอม อ่าวท้องท่าค่ำ อ่าวท้องหลาง อ่าวท้องหยี อ่าวท้องยาง และภูเขาต่างๆ เช่น เขาพลายดำ เขาผีหงาย เขาคอ เขาเพลาเขาดาดฟ้า เป็นต้น

หมวดหมู่:อำเภอขนอม

อ่าวขนอม

อ่าวขนอมเป็น อ่าวใหญ่ที่สุดในท้องที่อำเภอขนอมพื้นที่ติดชายฝั่งทะเลตะวันออกทางตอนเหนือ ของจังหวัดนครศรีธรรมราชห่างจากท่าเรือเฟอร์รี่ไปเกาะสมุยเพียงประมาณ 20 กม.เท่านั้นมีหาดทรายชายฝั่งทะเลที่น่าลงเล่นน้ำทิวทัศน์ที่สวยงามของอ่าว ที่เป็นทิวเขาทางปากอ่าวทั้งสองด้านมองเห็นเกาะสมุยและหมู่เกาะต่างๆ คลื่นลมไม่แรงมาก มีที่พักร้านอาหารให้บริการบรรยากาศสงบร่มรื่นชวนพักผ่อนหรือเป็นจุดแวะพัก ของนักเดินทางก่อนข้ามไปเกาะสมุยหรือที่กลับจากเกาะสมุย เพราะที่นี้มีค่าใช้จ่ายถูกกว่าสมุยมากและยังสามารถท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆในท้องทะเลขนอมได้อีกด้วย

หมวดหมู่:อำเภอขนอม