Archive

Archive for the ‘อำเภอนบพิตำ’ Category

น้ำตกยอดเหลือง

น้ำตกยอดเหลือง
หรือน้ำตกเมืองใหม่ อยู่ทางทิศใต้ของน้ำตกกรุงชิง หมู่ที่ 6 ตำบลนาเหรง เป็นน้ำตกขนาดกลางมี 4 ชั้นคือ หนานเตย หนานกระโดด หนานหญ้าคา หนานปลิว สามารถลงเล่นน้ำได้ สภาพทั่วไปเป็นป่าร่มครึ้ม การเดินทางจากตัวเมืองใช้เส้นทางสายนครศรีธรรมราช-พรหมคีรี (ทางหลวงหมายเลข 4016) ระยะทาง 40 กม.)
Advertisements
หมวดหมู่:อำเภอนบพิตำ

ถ้ำหงส์

ถ้ำหงส์
เป็นถ้ำขนาดกลาง ภายในถ้ำมีธารน้ำไหลผ่านตลอดแนวถ้ำ มีหินงอกหินย้อยรูปร่างต่าง ๆ กันการเที่ยวชม ภายในถ้ำจะต้องเดินท่องน้ำตลอด สามารถเดินทะลุออกไปอีกด้านหนึ่งได้ความยาวประมาณ 300 เมตร ถ้ำหงส์นี้อยู่ในความดูแลของหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขานันที่ ขน.6 (คลองลำแพน) การเดินทางไปตามเส้นทางเดียวกับน้ำกรุงชิง แต่ถึงก่อน
หมวดหมู่:อำเภอนบพิตำ

อุทยานแห่งชาติเขานัน

อุทยานแห่งชาติเขานัน ห่างจากอำเภอท่าศาลา 30 กม. ครอบคลุมพื้นที่ของอำเภอท่าศาลา อำเภอสิชล และกิ่งอำเภอนบพิตำ นอกจากนี้อุทยานฯ ยังมีอาณาเขตที่ครอบคลุม เขาป่าสงวนแห่งชาติป่าเขานัน และเขตป่าสงวนแห่งชาติป่ากรุงชิงบางส่วน อุทยานฯ แห่งนี้มีเนื้อที่ประมาณ 436 ตรกม. ลักษณะเป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อน เป็นแนวติดต่อมาจากอุทยานแห่งชาติเขาหลวง เป็นป่าต้นน้ำของคลองหลายสาย การเดินทางจากตัวเมืองใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 401 จนข้ามคลองกลายผ่านบ้านสระแก้ว อำเภอท่าศาลา หลักกม.ที่ 110 แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าบ้านปากเจา เข้าสู่ที่ทำการอุทยานฯ อีก 15 กม. ภายในเขตอุทยานฯ มีสถานที่ท่องเที่ยว ได้แก่

น้ำตกสุนันทา
เป็นน้ำตกขนาดเล็กที่มีความงดงามตามธรรมชาติ สายน้ำไหลจากหน้าผาชันลงสู่แอ่งน้ำเบื้องล่างและไหลลงสู่ลำคลองกลาย ลำน้ำสายสำคัญในเขตอำเภอท่าศาลา สามารถจัดกิจกรรมล่องแพตามลำน้ำได้ในช่วงฤดูน้ำหลาก
น้ำตกกรุงนาง
เป็นน้ำตก 3 ชั้น ขนาดกลาง แต่ละชั้นสูงประมาณ 30 เมตร ตั้งอยู่ที่บ้านสวนปราง แยกจากเส้นทางไปบ้านปากลง เป็นทางลูกรังใช้ได้ตลอดปี
น้ำตกคลองปาว
เป็นน้ำตกที่สวยงามอีกแห่งหนึ่ง มีลักษณะไหลลดหลั่นเป็นชั้น ๆ เป็นต้นกำเนิดของคลองกลาย ตลอดลำคลองกลายมีโขดหินสวยงาม การเดินทางใช้เส้นทางไปบ้านปากลงเข้าสู่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขานันที่ ขน. 1 (คลองกลาย) ระยะทาง 3.5 กม. แล้วเดินเท้าต่อประมาณ 1 กม.ถึงน้ำตก ในเขตอุทยานฯ มีสถานที่ตั้งเต๊นท์ให้บริการนักท่องเที่ยว โดยทำหนังสือแจ้งล่วงหน้าหรือติดต่อที่อุทยานฯ ด้วยตนเองได้ที่ อุทยานแห่งชาติเขานัน ตู้ ป.ณ. 51 อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160
หมวดหมู่:อำเภอนบพิตำ

น้ำตกกรุงชิง
เป็นน้ำตกที่สวยงามและสำคัญของอุทยานแห่งชาติเขาหลวง ตั้งอยู่ในตำบลกรุงชิง ชื่อ “กรุงชิง” มาจากคำว่า “ต้นชิง” ซึ่งเป็นพันธุ์ไม้ตระกูลปาล์มชนิดหนึ่งที่มีอยู่มากในเขตนี้ น้ำตกกรุงชิงมีอยู่หลายชั้น เช่น หนานมัดแพ หนานฝนแสนห่า
หนานปลิว หนานจน หนานโจร หนานต้นตอ หนานวังเรือบิน ชั้นที่สวยที่สุด ได้แก่ “หนานฝนแสนห่า” อยู่ที่ชั้น ๒ เพราะน้ำตกจากหน้าผาสูงชันประมาณ ๑๐๐ เมตร กระแสน้ำแผ่เป็นผืนกว้าง
กระจายออกเป็นละอองเหมือนม่านฝนไม่จับกันเป็นเกลียวน้ำดังน้ำตกทั่วไป จีงเรียกว่า “ฝนแสนห่า”

การเดินทาง
จากตัวเมืองนครศรีธรรมราชไปตามทางหลวงหมายเลข ๔๐๑๖ ผ่านสถาบันราชภัฏ พรหมคีรี บ้านนาเหรง บ้านห้วยพาน ระยะทางประมาณ ๖๒ กิโลเมตร มีทางแยกเป็นทางลูกรังไปหน่วยพิทักษ์ป่ากรุงชิง ประมาณ ๘ กิโลเมตร
การขึ้นสู่บริเวณน้ำตกกรุงชิงต้องเดินทางด้วยเท้า บริเวณน้ำตกปกคลุมไปด้วยป่าดิบหนาทึบ ใช้เวลาเดินทางไปสู่น้ำตกกรุงชิงประมาณ ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที

กิจกรรม
เล่นน้ำตก การเล่นน้ำก็ต้องคอยฟังที่เจ้าหน้าที่บอกเพราะจะไดไม่เกิดอันตรายต่อนักท่อง เที่ยว และยังสามารล่องแก่งได้ด้วยแต่จะต้องสอบถามจากทางเจ้าหน้าที่ก่อน เพื่อจะได้สะดวกในการเดินทางและยังปลอดภัยต่อการล่องแก่งด้วยนักท่องเที่ยว สามารถ
นำอาหารขึ้นไปกินที่น้ำตกก็ได้ หรือจะซื้อตามที่ที่อุทยานจัดไว้คอยบริการนักท่องเที่ยวก็ได้เช่นกัน

หมวดหมู่:อำเภอนบพิตำ

อำเภอนบพิตำ

ความหมายของคำ ว่า “นบพิตำ” มาจากชื่อบ้าน “นบ” และบ้าน “พิตำ” รวมกันทำให้มีการเรียกกันติดปากว่า “นบพิตำ” ซึ่งมีความหมายว่า “กินดี อยู่ดี มั่งมี ศรี สุข” ต่อมาเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2538ได้มีปรกาศกระทรวงมหาดไทยแบ่งเขต การปกครองท้องที่ อ.ท่าศาลา ตั้งเป็นกิ่ง อ.นบพิตำ   โดยใช้ศาลาวัดใหม่ไทย เจริญ(วัดป่าช้าจีน) เป็นที่ทำการชั่วคราว เมื่อครั้งอยู่ในระหว่างการก่อ สร้างอาคารที่ว่าการกิ่งอำเภอใหม่ และเปิดทำการเมื่อวัน ที่ 1  เมษายน  2538  ต่อมาเมื่อวันที่  8  กันยายน  2550  ได้ยกฐานะเป็น อำเภอนบพิตำ

หมวดหมู่:อำเภอนบพิตำ