Archive

Archive for the ‘อำเภอลานสกา’ Category

อำเภอลานสกา

ประวัติความเป็นมา

“ลานสกา” เป็นชื่อ ของอำเภอหนึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราช เดิมขึ้นอยู่กับอำเภอเมืองนครศรี ธรรมราช ภายหลังได้แยกมาตั้งเป็นกิ่งอำเภอเขาแก้ว และได้ยกฐานะเป็นอำเภอลาน สกา เมื่อ พ.ศ.2501

Advertisements
หมวดหมู่:อำเภอลานสกา